EN ISO 20471: EUROPESE NORM VOOR HIGH VISIBILITY KLEDING

Signaalkleding met hoge zichtbaarheid moet voldoen aan de Europese norm EN ISO 20471. Deze norm is ingedeeld in klassen afhankelijk van de mate van zichtbaarheid/reflectievermogen.

EN ISO 20471 heeft EN 471 vervangen

Het vroegere EN 471 is inmiddels vervangen door EN ISO 20471. Het belangrijkste verschil is dat de nieuwe eisen beter zijn afgestemd op de praktijk. Ook zijn een aantal kwaliteitseisen aangescherpt in deze nieuwe norm voor reflectiekleding: alleen reflectiebanden van de hoogste kwaliteit mogen worden gebruikt conform de nieuwe norm. Het materiaal wordt bovendien ook getest op duurzaamheid en waterdichtheid.

De belangrijkste verschillen tussen de EN ISO 20471 en de EN 471

Bij de herziening van de normering voor hoge zichtbaarheid zijn een aantal veiligheidskenmerken aangescherpt:

  • De test van de kleurechtheid van het doek wordt niet meer alleen bij het nieuwe doek gedaan, maar wordt ook na minimaal 5 wasbeurten opnieuw getest

  • Kledingstukken in klasse 3 kunnen alleen nog maar gecertificeerd worden wanneer het bovenlichaam voorzien is van reflectiebanden en fluorescerend doek. Dit is inclusief de mouwen en/of de broekspijpen.

  • De plaatsingsinstructies van reflectiebanden en fluorescerend doek zijn aangepast. Daarin wordt aangegeven waar en hoe de materialen in het kledingstuk moeten worden toegepast, waarbij de totale omcirkeling van de torso, armen en benen moet zorgen voor een verhoogde zichtbaarheid vanuit alle oogpunten. De verdeling van deze materialen over de voor en achterzijde van de kleding is 50 met een maximale afwijking van 10%.

  • Het fluorescerende materiaal ofwel reflectiemateriaal had in de oude normering al te maken met strenge eisen aangaande bijvoorbeeld de kleurechtheid, reflectie, luminantiefactor, zweetechtheid, scheurweerstand en de sterkte. Dit geldt nu ook voor het contrast materiaal. Het pictogramgebruik voor de normering is aangepast.

 

Kleurgebruik in high visibility werkkleding

Hogezichtbaarheidskleding is beschikbaar in drie verschillende kleuren:

  • Geel

  • Oranje

  • Rood

 

De verschillende klassen

High Visibility werkkleding wordt volgens de EN ISO 20471 ingedeeld in drie verschillende klassen. Deze klassen geven aan welk beschermingsniveau de reflecterende kleding heeft voor verschillende situaties:

EN ISO 20471 - Klasse 1

Hi-Vis kleding uit klasse 1 is te gebruiken in situaties met een laag botsingsrisico en laag risico op ongelukken. High Visibility werkkleding uit klasse 1 is niet geschikt voor werken langs de openbare weg, maar wel voor extra zichtbaarheid binnen het bedrijf, zoals verkeersregelaars die met name in daglicht werkzaam zijn en blootstaan aan een maximale verkeerssnelheid ter plaatse van 30 km/uur.

EN ISO 20471 - Klasse 2

Werkkleding uit Klasse 2 zorgt voor goede zichtbaarheid binnen de wegenbouw, koeriersdiensten en werkzaamheden in schemerlicht. High Visibility werkkleding uit klasse 2 is geschikt voor het werken langs de openbare weg bij een maximale verkeersnelheid ter plaatse van 50 km/uur.

 

EN ISO 20471 - Klasse 3

Bij werkzaamheden in het donker is het dragen van High Visibility werkkleding uit klasse 3 verplicht. High Visibility werkkleding uit klasse 3 is geschikt voor werksituaties met verkeersnelheid ter plaatse van 90 km/uur. De optimale zichtbaarheid in dit soort situaties vermindert sterk het risico op ongevallen.

Gecombineerde certificering

Werkkleding kan ook worden voorzien van een gecombineerde certificering. Hierbij wordt gekeken naar de combinatie van kledingstukken en de hoeveelheid reflecterend materiaal dat in de combinatie aanwezig is. Hierdoor kan de werkkleding soms in een hogere klasse worden ingedeeld. Deze klasse geldt echter alleen voor de combinatie van kledingstukken en niet voor de afzonderlijke items.

High Visibility kleding reinigen of wassen

Werkkleding met norm EN ISO 20471 heeft speciaal onderhoud nodig. De kleding dient op een professionele manier gereinigd (gewassen en gedroogd) te worden. Wanneer dit niet wordt gedaan door professionals, is dit nadelig voor de kwaliteit van de kleding en tevens van de reflectie.

decorative-atlantis-1_edited.jpg
safety-5-portrait-hivis-road-works.jpg
Black and White Train

RWS NORM AANVULLENDE EISEN ZICHTBAARHEIDSKLEDING DOOR RIJKSWATERSTAAT

 

Aangezien de EN ISO 20471 normering een algemene veiligheidsnorm en kwaliteitsnorm is, heeft Rijkswaterstaat ten aanzien van uniformiteit en kwaliteit van signaalkleding de “Richtlijnen en Specificaties voor veiligheidskleding bij Wegwerkzaamheden” (AVV, 1995) opgesteld. Hierbij is onder andere een nadere precisering van de toe te passen klasse, de achtergrondkleur en de figuratie en kleur van de retroreflecterende striping vastgelegd en voorgeschreven. 

 

Deze richtlijnen zijn bestemd voor de signalisatiekleding die wordt gedragen door alle typen wegwerkers aan Rijkswegen (A- en N- wegen) en spoorwerkers. Maar ook voor professionals die verkeers-tellingen, metingen en inspecties uitvoeren is deze richtlijn geldig. Doelstelling voor deze aanvullende normering is het vergroten van de zichtbaarheid en herkenbaarheid van wegwerkers en spoorwerkers.

 

AANVULLENDE EISEN RWS NORMERING

De RWS-norm stelt een aantal aanvullende eisen aan reflectiekleding bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de openbare weg en het spoor. De specificaties wijken af op het aantal en de plaats van de reflecterende strepen. Deze strepen moeten de vorm hebben van een Romeinse II (soms ook wel de vorm van een H genoemd), waarbij de verticale banden over de schouder doorlopen. Op de mouwen en broekspijpen moet aan de buitenkant bovendien een verticale streep aanwezig zijn. Alle vesten, jassen en pakken moeten gesloten gedragen worden. 

 

HET KLEURGEBRUIK

Rijkswaterstaat stelt aanvullende eisen op het gebied van kleuren. Het kledingstuk moet geheel egaal zijn qua kleurstelling. Fluor Oranje wordt gebruikt voor wegwerkers. Ook de spoorwerkers dragen vanaf half 2019 Fluor Oranje, de leidinggevenden dragen Fluor Geel.

SPOORWERKERS

Voor werkers langs of op het spoor is het verplicht om fluor oranje werkkleding te dragen. Om duidelijk te maken welke medewerker de verantwoordelijkheid heeft, dragen leidinggevenden fluor gele werkkleding. Met de fluor oranje werkkleding wordt er uniformiteit gecreëerd met de bouwsector. Werkers langs het spoor hebben namelijk ook vaak projecten in de bouw.